Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

Zmena termínu dokončenia stavby

Na základe žiadosti stavebníka vydá Obec Čachtice rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia.

Žiadosť je potrebné podať pred uplinutím doby právoplatnosti stavebného povolenia.

Potrebné doklady:

  • Žiadosť o zmenu termínu dokončenia stavby
  • Staevbé povolenie

Žiadosť: