Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

DHZO Čachtice

Hasičstvo v Čachticiach má dlhoročnú tradíciu. Z historických prameňov je známe, že požiare neraz vyplienili celé ulice. Požiare vznikali aj úmyselne. Veľmi múdry bol návrh notára mestečka Čachtíc a vtedy samostatných obcí Želovian a Komárna Eugena Dedeka, vytvoriť hasičský zbor, keď tak už robia mestá a niektoré obce. S jeho návrhom jednoznačne súhlasili zastupiteľstvá uvedených a hneď v roku 1884 pristúpili k založeniu spoločného zboru. Vtedy obec zakúpila 8 sviec pre 4 ustanovených hlásnikov. Od tohto roku hasiči pomáhajú v Čachticiach pri požiaroch, veterných smrštiach, povodniach až doteraz. Zbor fungoval v rámci svojich možností aj počas oboch svetových vojen. Vyzbroj tvorili na začiatku ručné striekačky (kýblovky), rebríky a háky, ručná striekačka na konský poťah, sud na kolesách a neskôr motorová striekačka ŠKODA 110. Toto náradie bolo umiestnené  v budove na námestí pod kostolom. Budova bola jednoduchá. Steny boli plné bez okien a spredu bola brána. Strop tvorila samotná sedlová strecha a viditeľný krov. V roku 1958 bola slávnostne odovzdaná nová hasičská zbrojnica v ktorej zbor funguje dodnes. Ako prvá v nej bola zaparkovaná TATRA 805 so striekačkou PS8. Po dvadsiatich rokoch služby prišlo k obmene vozového parku a zbor disponoval výkonnejším vozidlom CAS 25 Š 706 a striekačkou PS12. Druhé miesto v garáži patrilo od roku 2004 vozidlu AVIA A31 na prevoz hasičského družstva. V rámci podpory hasičstva na Slovensku Ministerstvo vnútra výrazným spôsobom začalo od roku 2009 podporovať hasičské zbory obcí. V roku 2010 obec dostala do užívania výkonnú, modernejšiu cisternu CAS32 T815. Avia bola v roku 2015 nahradená novým vozidlom CAS 15 IVECO DAILY s malou nádržou a motorovou striekačkou. V rámci projektu aktívne protipovodňové opatrenia Ministerstva životného prostredia bol spolu s IVECOM dovezený aj protipovodňový príves.

Dobrovoľný hasičský zbor obce Čachtice sa zúčastňuje na rôznych podujatiach. Na niektorých ako protipožiarna asistenčná hliadka, na iných ako súťažiaci, či ako výpomoc. Nápomocný je zbor pri podujatiach organizovaných obcou Čachtice. Technickú pomoc poskytuje obci aj pri dodávkach vody.