Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

Činnosť

Podujatia na ktorých zbor pôsobil:

 • protipožiarna hliadka pri otváraní Čachtického hradu,
 • protipožiarna hliadka pri predstaveniach Sami Sebe,
 • organizácia dopravy pri väčších podujatiach na Čachtickom hrade,
 • pochovávanie basy,
 • pochod k pomníku padlých,
 • darovanie krvi na podujatí Báthoryčkina kvapka krvi,

Podujatia dobrovoľného hasičského zboru:

 • stavanie Mája,
 • pálenie vatry,
 • súťaž hasičských družstiev,
 • oslavy výročia založenia hasičského zboru v Čachticiach,

Hasičský zbor zvyšuje svoju odbornosť rôznymi školeniami:

 • základná príprava členov hasičských jednotiek,
 • školenie veliteľov dobrovoľných hasičských zborov obcí,
 • školenie operátorov rádiostaníc,
 • školenie BOZP pri práci vo výškach a nad voľnou hĺbkou,
 • kurz strojníkov,
 • absolvovanie psychologického vyšetrenia pre vozidlá s právom prednostnej jazdy,
 • kurz obsluhy IVECO DAILY,
 • kurz školiteľov na protipovodňový príves,
 • kurz prvej pomoci,
 • zdravotné prehliadky,
 • odznaky odborností,

Zbor zvyšuje a precvičuje svoje schopnosti na taktických a previerkových cvičeniach vo svojom zásahovom obvode. Takisto sa zúčastnil rozsiahleho cvičenia s inými jednotkami DHZO a HaZZ v obci Lubina.