Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

Miestne kultúrne stredisko

Kontaktná osoba: Alena Novotná
Telefón: 032 / 7787 246 , 0908 681 406
Adresa: Malinovského 419, 916 21 Čachtice

Kultúrne stredisko

Z histórie:

V roku 1952 bola v Čachticiach ustanovená Osvetová beseda, zariadenie, ktoré sa stalo vedúcou silou v oblasti kultúrno-osvetovej práce v obci.
Dlhé desiatky rokov vyslovované želania mať kultúrny dom v Čachticiach sa splnili v roku 1962, keď novotou voňajúcu budovu „pokrstili“ ochotníci veľkou silvestrovskou estrádou a tancom.
Kultúrny dom, ktorý malo osvetové zariadenie k dispozícii od roku 1963 umožňoval všestrannú činnosť – v sále slávnostné programy, vystúpenia súborov a krúžkov vlastných i hostí, vrátane tanečných zábav až do roku 1967 keď bolo kino prestavané na širokouhlé so stupňovitým hľadiskom. Tým sa skončila možnosť usporadúvať v sále tanečné podujatia.
V priľahlých miestnostiach bola umiestnená knižnica, priestory na krúžkovú činnosť a prednášky.
Od roku 1982 je Miestne kultúrne stredisko.
Po dokončení prístavby kultúrneho domu (1987) opäť bola k dispozícii veľká spoločenská sála s príslušenstvom, priestory pre knižnicu a klubovne.
Zmeny v štáte po roku 1989 priniesli mnohé zmeny v kultúrno-výchovnej práci. Postupne kino skonkurovali videá. Napokon sa v r. 1995 kino pre nerentabilnosť zatvorilo. Zároveň sa dala do prenájmu i prístavba KD, nakoľko menšie príjmy z prevádzky sály nevykryli výdavky. Obecná knižnica sa premiestnila späť do priestorov MKS.

Súčasnosť:

V súčasnej dobe patrí MKS pod správu obce. Súčasťou KD je Obecná knižnica, o ktorej sa dozviete v samostatnej časti.
Kultúrne stredisko slúži občanom obce na návštevu kultúrno-spoločenských podujatí, ako sú vystúpenia profesionálnych i neprofesionálnych súborov, výchovné koncerty, obecné oslavy, rôzne besedy, na schôdzkovú činnosť organizácií a strán na území obce, na reklamné podujatia, predajné akcie, burzy, evanjelické bohoslužby, jazykové kurzy, školenia ako i voľby a referendá.

Kultúrnou referentkou je Alena Novotná. Dlhoročné tradičné podujatia v obci sú  pochovávanie basy, pochod vďaky k pomníku padlých v I. a II. svetovej vojne, deň matiek v spolupráci so ZŠ, MŠ a ZUŠ, spomienková slávnosť k výročiam IV. Sednice Tatrína v spolupráci s MO Matice Slovenskej, hodové dni v mesiaci August, výstava ovocia, zeleniny a ručných prác, stretnutia jubilantov, stretnutie s Mikulášom, benefičné predstavenia v spolupráci s občianskym združením Spolok Čachtického ringu, vianočná akadémia v spolupráci so ZŠ, MŠ a ZUŠ.
Okrem toho MKS organizuje koncerty profesionálnych i neprofesionálnych súborov či jednotlivcov, divadelné predstavenia podľa aktuálnej ponuky. Najviac času venuje už 18 rokov tvorbe, príprave a realizácii vlastného hudobno-zábavného programu Sami sebe s kolektívom ochotníkov z našej obce.