Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

Vitajte na novej webovej stránke obce Čachtice.

Materská škola Čachtice

Naša Materská škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie, čím zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie detí počas celého dňa, pričom čas prevádzky podľa §2 ods. 6 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z.o materskej škole určuje riaditeľka po prerokovaní so zákonnými zástupcami a po súhlase so zriaďovateľom. Zabezpečujeme aj poldennú výchovu a vzdelávanie. Materská škola sa nachádza v spoločnom areáli so ZŠ a ZUŠ, mimo hlavnej komunikácie. Zriaďovateľom a zamestnávateľom je Obec Čachtice. Je obklopená areálom školského dvora, kde sa nachádzajú hojdačky, preliezky, pieskovisko. Triedy a chodby MŠ sú čisté, priestranné, esteticky zladené a pre deti vyhovujúce.

Školské zariadenie bez právnej subjektivity

Riaditeľka: Van Wingerden Iveta
Adresa: Pionierska 348, Čachtice
Tel. č.: 032/ 7787 178
e-mail: mscachtice@cachtice.sk

Materská škola hospodári s finančnými prostriedkami pridelenými obcou – originálne kompetencie.