Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

Základná škola Štvrtej sednice Tatrína

Školské zariadenie s právnou subjektivitou

Základná škola Čachtice

Riaditeľ školy:
Mgr.Roman Puchý

Zástupca riaditeľa školy:
Mgr. Marek Bumbál

Adresa: Pionierska 351/34, 916 21 Čachtice
Tel. č.: 032/7787 109
e-mail: zscachtice@gmail.com
web: https://zscachtice.edulife.sk/

Základná škola Štvrtej sednice Tatrína hospodári s vlastnými  finančnými prostriedkami – prenesené kompetencie.

Súčasťou základnej školy je školský klub detí a školská jedáleň. Školský klub detí a školská jedáleň sú zariadenia bez právnej subjektivity a hospodária s finančnými prostriedkami pridelenými obcou – originálne kompetencie.