Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

Zariadenie opatrovateľskej služby

Zariadenie bez právnej subjektivity

Zodpovedná vedúca: Mgr. Mária Blanárová
Adresa: Malinovského 427, Čachtice
Tel. č.: 032/ 7787 340
e-mail: zos@cachtice.sk

Počet lôžok: 16

Zariadenie opatrovateľskej služby hospodári s finančnými prostriedkami pridelenými obcou – originálne kompetencie.