Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

Krajina Karpaty

Láska k prírode

záujem ľudí o jej poznanie a požiadavka na rozširovanie a celospoločenský úžitok našich niekoľkoročných občianskych aktivít v ochrane prírody a tvorbe krajiny vyústili v r. 2011 do založenia občianskeho združenia KRAJINA KARPATY. Keďže správanie človeka k prostrediu pramení zo vťahu k nemu, našim hlavným poslaním je obnovenie vzťahu človeka ku krajine a aktívna účasť na jej tvorbe

ZÁŽITOK, POZNANIE A VZŤAH – hlavné atribúty našej filozofie zároveň charakterizujú naše aktivity: Poskytnúť človeku v krajine zážitok, vzbudzujúci záujem o jej bližšie poznanie, formujúce hlboký vzťah. Len vzťah vyplývajúci z poznania a nie z vlastníctva zaručuje zmenu správania sa človeka ku krajine. Sú to momenty keď sa pôda na rukách prestáva pokladať za špinu, vôňa práchnivého dreva za zápach, les za nebezpečenstvo a dobrovoľnícka práca je zážitkom.

Ponúkame Vám krásu prírody na sprevádzaných vychádzkach, pohodlné poznávacie kurzy, duševný relax, zážitky pri dobrovoľníckej práci v prírode, zaujímavé benefity pre podporovateľov, ale hlavne príjemne strávený čas.

Krajina Karpaty
Podjavorinskej 1216
916 21  Čachtice
IČO: 42 151 601
DIČ: 2023249514
č.účtu: 5876009002/5600, Prima banka Slovensko, a.s.
e-mail: info@krajinakarpaty.sk
tel: 0903 / 214 806

Viac info: www.krajinakarpaty.sk