Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

Náučný chodník

Náučný chodník v našej obci je vybudovaný pre všetkých, ktorí chcú príjemne stráviť voľný čas v prírode a chcú sa pokochať všetkými krásami okolia. Chodník sa nachádza v chránenom území, je obojsmerný a pre verejnosť je sprístupnený od mája 2022. 

Chodník je budovaný aj ako zážitková trasa s využitím interaktívnych prvkov. Súčasťou sú náučné panely a stanovištia, ktoré majú edukačný charakter nielen pre deti ale aj dospelých. Vašu prechádzku môžete spojiť aj s návštevou hradu, ktorý Vám ponúkne bohatú históriu, ale aj nádherný výhľad na okolité dediny a prekrásnu prírodu.

ČACHTICKÝ NÁUČNÝ CHODNÍK Pozvánka - YouTube

 

Základné informácie o náučnom chodníku

Náučný chodník bol vybudovaný s podporou: projekt Obnova dedinySlovenská agentúra životného prostredia, Enviromentálny fond

• Kraj: Trenčiansky

• Okres: Nové Mesto nad Váhom

• Pohorie: Malé Karpaty

• Chránené územie: CHKO Malé Karpaty

Prístup: do obce sa môžete dostať autom, autobusom alebo vlakom. Počas sezóny viete využiť turistický vláčik na hrad aj z hradu, no počas sezóny odporúčame využiť možnosť jednosmerného lístku. Na námestí sa nachádza základná informačná tabuľa s prehľadom o turistickom vláčiku.

Východisko: trasa je obojsmerná - dva vstupy/výstupy

1. Čachtice - z centra môžete ísť peši po spevnenej ceste smerom na hrad – približne 35 minút - 2km.

- autom môžete vyjsť po označené parkovisko pod Čachtickým hradom a potom pokračovať po spevnenej ceste peši približne 20 minút – 1 km.

48 43´´ 10S 17 45´´55V

2. Čachtice - z centra môžete ísť peši po spevnenej ceste smer Drugethovská kúria, cez úvoz pod záhradkárskou osadou Molánka a pokračovať budete cez Podzámsky háj, čo vám bude trvať približne 20 minút - 1km

48 43´´ 14S 17 46´´46V

Trasa: vstup/výstup trasy náučného chodníka je bez veľkých výškových prevýšení, takže to zvládnu aj najmenší. Trasa náučného chodníka je na jestvujúcom turistickom chodníku a lesnej komunikácii.

Dĺžka: 2.5 km, prevýšenie cca 40 m

Čas prechodu: približne 1:50 hod.

Počet zastávok: vrátane začiatku a konca náučného chodníka - 6.

Zameranie chodníka: polytematické - lesnícke, prírodovedné, kultúrno-historické, ochranárske, dendrologické, vzdelávacie

• Typ chodníka: samoobslužný, obojsmerný, peší, celoročný

Náročnosť terénu: nenáročný, až mierne náročný

Značenie: Chodník je po celej dĺžke trasy značený: biely štvorec so zeleným pruhom šírky vedeným uhlopriečne z ľavého horného rohu do pravého dolného rohu značky

• Nadväznosť na turistickú značku: Čiastočné prepojenie na žltú turistickú značku (prístup k vstupnej bráne na náučný chodník

Rok otvorenia, garant, správca: 2022, Obec Čachtice

Textový sprievodca: čoskoro bude zverejnený na web stránke Obce Čachtice, QR kód

Kontakt: Obec Čachtice, Malinovského 769/57, 916 21 Čachtice, tel. 032/7401025, 0905 227 829

Aktuálny stav: poľná pokračujúca na lesnú cestu, turistický chodník, informačné panely sú v dobrom stave

Poznámka:

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie. Na budovaní sa spolupodieľali miestne organizácie (Poľovnícke združenie, DHZ), tunajšie firmy a jednotlivci- dobrovoľníci

mapa naucny chodnik

NÁZVY INFORMAČNÝCH PANELOV

1. Základné údaje o čachtickom náučnom chodníku vstup/výstup

2. Chráň náš les vstup/výstup

3. Čachtický hrad 1. oddychová zóna

4. Zaujímavosti čachtického chotára 2. oddychová zóna

5. Spoznávaj dreviny v našom lese 2. oddychová zóna

6. Spoznávaj rastliny v našom lese 2. oddychová zóna

7. Vtáci z nášho lesa 3. oddychová zóna

8. Spoznaj stopy zvierat 4. oddychová zóna

9. Kto kde býva 4. oddychová zóna

10. Základné údaje o čachtickom náučnom chodníku vstup/výstup

11. Chráň náš les vstup/výstup

 

Využiteľnosť pre školy:

Náučný chodník je najmä pre svoj obsah veľmi vhodný pre terénne vyučovanie.

 

ČACHTICKÝ NÁUČNÝ CHODNÍK FOTIGALÉRIA

Foto náučný chodník

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Čachtický náučný chodník sa nachádza v katastri obce Čachtice. Obec sa nachádza na styku Malých Karpát a Podunajskej nížiny asi 7 km južne od Nového Mesta nad Váhom v nadmorskej výške 203 metrov. Za obcou smerom na Višňové vedie malebná cesta dolinou nad potokom Jablonka. Súbežne s cestou vedie jednokoľajná železnica. V katastrálnom území obce sa nachádza časť NPR Čachtický hradný vrch. Trasa čachtického náučného chodníka vedie čiastočne po poľnej ceste, čiastočne chodníkom. Lokalita, ktorá je jedinečná svojou flórou a faunou, poskytne návštevníkom a hlavne rodinám s deťmi okrem bezpečného prístupu, množstvo podnetov, poznatkov z prírody a tiež relaxáciu v prírode. Poskytuje nenáročnú prechádzku v tieni stromov, ktorú je možno využiť aj ako bezpečnejšiu cestu na hrad či z hradu, ak sa návštevníci chcú vyhnúť frekventovanej ceste na hrad.

 Na vstupoch/výstupoch sú umiestnené identické informačné panely so základnými informáciami o náučnom chodníku a panely zamerané na ochranu lesa, prírody s vyznačením piktogramov na elimináciu negatívnych dopadov pri prevádzke náučného chodníka. V oddychových zónach sú umiestnené panely s tematikou rastlín, stromov, zvierat a vtáctva, ktoré sú obojstranné s informáciou určenou pre dospelých návštevníkov, ale i s interaktívnymi prvkami pre deti. Na trase je tiež umiestnený panel s krátkou informáciou a vyhliadkou na čachtický hrad. V centrálnej oddychovej časti zvanej „Krížne cesty“ je umiestnený panel s krátkou informáciou o nesprístupnenej čachtickej jaskyni, ktorá sa nachádza neďaleko, či s informáciou o náleze hradiska nachádzajúceho sa v blízkosti. Návštevníkov cestou sprevádzajú rôzne prvky, či prírodniny, ktoré si vyžadujú pozorné oči.

Náučný chodník je stále dopĺňaný novými prvkami, zveľaďovaný.

Čachtický hradný vrch

Nad obcami Višňové a Čachtice sa vypína kedysi holý kopec, na jeho vrchole je ruina Čachtického hradu. Čachtický hradný vrch je národná prírodná rezervácia v pohorí Malé Karpaty. Vyhlásená bola v roku 1964 (s novelizáciou z roku 1993) na rozlohe 56,17 ha, bez ochranného pásma. Predmetom ochrany sú severné časti pohoria – hradný vrch s dominujúcou zrúcaninou hradu Čachtice. Rezervácia je súčasťou CHKO Malé Karpaty. Na území rezervácie platí 4. stupeň ochrany.

Čachtický hrad

Čachtciký hrad vznikol v druhej polovici 13.-teho storočia a patril medzi prvé hrady, ktoré zabezpečovali západnú hranicu Uhorska. Prvými pánmi hradu boli Peter a Pongrác z rodu Hunt-Poznanovcov, pričom istý čas patril aj Matúšovi Čákovi. V roku 1392 prešiel do majetku Stibora zo Stiboríc, ktorý vlastnil 15 hradov na Považí. Od roku 1569 boli vlastníkmi Nádasdyovci. V roku 1708 dobyli hrad vojská Františka Rákócziho II. a odvtedy začal chátrať, aj keď istý čas slúžil ako väzenie. Na najvyššom mieste brala stál palác a okolo horného nádvoria postupne vznikali ďalšie budovy. Dolné nádvorie , ktoré slúžilo najmä obrane, bolo prístupné z horného hrebeňa ponad priekopu vysekanú v skale. V prvej polovici 16.-teho storočia vznikol pod hradom kaštieľ, ktorý sa nazýva aj hradný kaštieľ, pričom tento v roku 1772 vyhorel a uvádza sa ako ruina alebo archeologická lokalita. Z najmladších renesančných úprav okolo začiatku 17. storočia, keď tu sídlila známa Alžbeta Bátoryová, sa zachovalo opevnenie druhého predhradia. V katastri obce je doložené osídlenie z praveku a viacero slovanských sídlisk z predveľkomoravského, veľkomoravského a poveľkomoravského obdobia. Zrúcaniny sú ešte aj dnes dobre identifikovateľné a zachovalé, opevnenia si zachovali zvyšky štítkových renesančných atík a na hornom hrade sú fragmenty pôvodných omietok s maľbami.

Z hradu je výhľad na okolité svahy Malých Karpát, kopanice Myjavskej pahorkatiny a Považský Inovec. Čachtický hradný vrch je štátna prírodná rezervácia.

Čachtický hrad sa preslávil vďaka Alžbete Báthoryovej tým, že mučila mladé dievčatá. Alžbete Báthoryovej pomáhali jej sluhovia: Ján Ujvári (Ficko), Katarína Benecká, Dorota Sentéš, Ilona Jó. Týranie a vraždenie dievčat údajne vykonávala nepretržite v rokoch 1585 – 1610. Dievčatá týrala horiacimi sviečkami, rozpáleným železom, pichala ihlicami, polievala studenou vodou na mraze. Mučením oslavovala aj Vianoce, kedy ju 29. decembra 1610 prichytil palatín Juraj Thurzo v Nádašdyovskom kaštieli pri čine ako mučí mladé dievčatá. Báthoryovú dal palatín Thurzo odviesť do hradu. Jej pomocníkov: Jána Ujváriho, Dorotu Sentéš, Katarínu Beneckú, Ilonu Jó dal zviazať a odviesť do Bytče. Báthoryová bola väznená v obytnej veži na Čachtickom hrade. Posledné dni strávila na Čachtickom hrade a zomiera 21. augusta 1614. Miesto jej posledného odpočinku nie je známe. Podľa údajov Drugetovcov ju pochovali 21. novembra 1614 v kostole sv. Ladislava v Čachticiach, ale nejestvuje o tom žiadny fakt.

Hradisko

Čachtický chotár bol obývaný dávno predtým ako sa tu usadila Uhorská šľachta. Toto miesto odpradávna predstavovalo výhodnú strategickú polohu z dôvodu vodných zdrojov ale aj úrodnej pôdy. Už najstaršie archeologické výskumy potvrdili výskyt osídlenia na Čachtickom hradnom vrchu. Navyše i v blízkosti Podzámskeho hája boli nájdené pozostatky taviacej pece na meď. Všetky tieto nálezy hovoria o rozmanitom živote, ktorý v tomto chotári zanechal stopy. Práve háj pod Čachtickým hradom predstavoval významnú strategickú polohu, ktorú využili dávny obyvatelia a vybudovali tu hradisko na ich ochranu. Z ústnych výpovedi obyvateľov obce Čachtice sa dozvedáme o pozostalosti opevnenia, ktoré chránilo príbytky našich predkov pred nepriateľmi. Hradisko sa teda nachádzalo v blízkosti nášho náučného chodníka, oproti Čachtickému hradu. Archeologický výskum sa v týchto lokalitách nekonal, a tak len náhodné nálezy svedčia o živote ľudí v týchto končinách.

Čachtický kras

Čachtický kras je sústava 12-tich jaskýň v masíve Drapliaka, ktorá dosahuje úctyhodnú dĺžku a má krásnu výzdobu. Jaskyne sú dostupné iba so sprievodcami – speleológmi. Čachtická jaskyňa bola prvýkrát objavená v roku 1956. Postupne objavili ďalších viac ako 1300 metrov. V jaskyni sa nachádza bohatá kvapľová výzdoba, ponorné potoky a vyvieračky. V súčasnosti má viac ako 3000 metrov chodieb. Jaskyňa nie je sprístupnená, no pri prechádzke dolinou môžete nazrieť do jedného zo vstupov. Dolina začína severne od Čachtíc, vytvorila ju rieka Jablonka. Rozdeľuje Čachtické Karpaty na dve menšie časti Plešivec a Nedze. Vedie ňou asfaltová cesta až do Višňového. Je to turisticky atraktívne miesto a je často navštevovaná milovníkmi prírody pre jej prírodné prostredie a klímu.

Pamiatky
 • Rímskokatolícky kostol sv. Ladislava
 • Kaplnka sv. Antona Paduánskeho
 • Zvonica, baroková stavba na pôdoryse trojuholníka z druhej polovice 18. storočia.
 • Súsošie Kalvárie
 • Mariánsky stĺp, barokové súsošie z rokov 1739-1742
 • Socha sv. Floriána
 • Socha Panny Márie v lurdskej jaskyni
 • Draškovičovský kaštieľ
 • Drugetovská kúria, tzv. Konzulovec
 • Rímskokatolícka fara
 • Pomník vojakov padlých v prvej a druhej svetovej vojne,
 •  Zaniknutý kaštieľ Orságovcov
 • Zaniknutý kaštieľ Nádašdyovcov

 

Užitočné odkazy:

Obec Čachtice - Oficiálna stránka obce Čachtice (cachtice.sk)

História a pamiatky obce - Oficiálna stránka obce Čachtice (cachtice.sk)

Odporúčame vidieť v Čachticiach - Čachtický hrad (cachtickyhrad.eu)

Čachtice – Wikipédia (wikipedia.org)

 

Život v obci

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Sociálne siete